WYDAWNICTWO I STUDIO DTP
strona główna|usługi|galeria|książki

Pracownia Komputerowa SCRIPT
KONTAKT

Siedziba firmy

Iwona Sztencel: tel. 022 641 47 70, +48 502 503 607

02-777 Warszawa, ul. Teligi 6 / 22

script@script.com.pl

Dodatkowe kontakty

Anna Sztencel-Jabłonka, tel. 022 610 61 81, +48 605105 641

Jan Jabłonka, tel.  022 610 61 81, +48 792 233 377Nasi klienci:

KOSMOS
Acta Biochimica Polonica

Postępy Biologii Komórki
Materia Medica Polona
Zarządzanie na Świecie
Wydawnictwo "Errata"
Wydawnictwo "Domena" 
Pies