KALENDARIUM ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI
HALINY POŚWIATOWSKIEJ

1935
 • 9 maja w Częstochowie przychodzi na świat Helena Myga (późniejsza Halina Poświatowska), córka Feliksa i Stanisławy z Ziębów.
1948 - 51
 • Lata nauki w gimnazjum "Nauka i Praca", a po jego zamknięciu w żeńskim Liceum im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie.
1949
 • Halina po raz pierwszy trafia do III Kliniki Chorób Wewnętrznych w Krakowie kierowanej przez prof. Juliana Aleksandrowicza.
1953
 • 7 lipca, w sanatorium w Kudowie, poznaje Adolfa Ryszarda Poświatowskiego (ur. 19.02.1930 r.).
1954
 • 30 kwietnia w sali częstochowskiego Urzędu Stanu Cywilnego wychodzi za mąż za Adolfa Poświatowskiego.
 • 26 czerwca bierze ślub w kościele św. Jakuba w Częstochowie.
1954 - 55
 • Lata nauki w Państwowym Liceum Korespondencyjnym.
1955
 • 14 czerwca zdaje maturę w Państwowym Liceum Korespondencyjnym.
1956
 • 23 marca w Hotelu Europejskim w Krakowie umiera nagle Adolf Poświatowski.
 • 17 grudnia wierszami: "Szczęście" i "Człowiek z Annapurny" debiutuje na łamach "Gazety Częstochowskiej".
1957
 • 27 stycznia w "Kierunkach", a potem w krakowskiej "Zebrze", odbywa się ogólnopolski debiut poetycki Haliny Poświatowskiej.
1958
 • 9 sierpnia na pokładzie "Batorego" odpływa do Montrealu.
 • 12 listopada w Hahnemann Hospital w Filadelfii przeprowadzono operację na jej otwartym sercu.
 • Debiut książkowy Haliny — w krakowskim Wydawnictwie Literackim ukazuje się pierwszy tomik poezji pt. "Hymn bałwochwalczy".
1959
 • 24 września Poświatowska rozpoczyna naukę w Smith College w Northampton w stanie Massachusetts.
 • Na Ogólnopolskim Festiwalu Młodej Poezji "Hymn bałwochwalczy" otrzymuje wyróżnienie jako najciekawszy debiut książkowy.
1960
 • Udział w letnich kursach na Columbia University w Nowym Jorku.
1961
 • 11 czerwca Halina kończy III rok college'u, a zarazem swoją edukację w Ameryce.
 •  20 lipca na pokładzie "Batorego" wraca do Polski.
 • W 23 numerze "Współczesności" ukazuje się jej reportaż o pobycie w USA pt. "Notatnik amerykański".
 •  Dokonuje oficjalnej zmiany imienia z "Helena" na "Halina".
 •  Rozpoczyna studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
1962
 • 5 stycznia otrzymuje pokój w Domu Literatów przy ul. Krupniczej 22 w Krakowie.
 • 13 kwietnia zostaje przyjęta na członka Związku Literatów Polskich.
1963
 • 28 czerwca otrzymuje tytuł magistra filozofii.
 • W krakowskim Wydawnictwie Literackim ukazuje się drugi tomik jej poezji — "Dzień dzisiejszy".
1964
 • 1 października rozpoczyna pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Filozofii Nauk Przyrodniczych na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ.
1966
 • Warszawski „Czytelnik” wydaje trzeci tomik wierszy pt. "Oda do rąk".
 • Wakacje spędza Halina w Jugosławii, najpierw w towarzystwie Caroline Karpinski, a potem Jana Adamskiego.
 • 8 października - 30 listopada: przebywa na stypendium w Paryżu.
1967
 • Ukazuje się tom autobiograficznej prozy - "Opowieść dla przyjaciela" (Wydawnictwo Literackie, Kraków).
 • 3 października w warszawskim Instytucie Gruźlicy przy ul. Płockiej 26 poddaje się drugiej operacji serca.
 • 11 października Halina Poświatowska umiera w wieku 32 lat i zostaje pochowana na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie.
 • Podczas Gdańskich Spotkań Jesiennych przyznano jej pośmiertnie nagrodę "Pierścienia" za całokształt twórczości.
1968
 • W 46 numerze "Życia Literackiego" wychodzi drukiem opowiadanie "Znajomy z Kotoru".
 • W krakowskim Wydawnictwie Literackim ukazuje się ostatni zbiór poezji Haliny pt. "Jeszcze jedno wspomnienie" przygotowany przez Jana Zycha i siostrę Poetki, Małgorzatę Porębską.


powrót